Medicheck verricht vanaf 1997 diverse keuringen en onderzoeken voor verzekeraars en het UWV.

Verzekeringskeuringen

 • Huisartsenkeuringen en internisten keuringen inclusief ECG(hartfilm), audiometrie (gehoorsonderzoek) longfunctieonderzoek en fiets ergometrie ( maximaal testen met ECG registratie ).
 • Het betreft acceptatiekeuringen voor overlijdensrisico (leven), arbeidsongeschiktheid en pensioenen.
 • Daarnaast worden AOV schadecontroles uitgevoerd voor diverse verzekeringsmaatschappijen.
 • Medicheck verricht tevens letselschade-keuringen voor o.a. de ASR,diverse andere maatschappijen en voor de ANWB.   

Onderzoeken in het kader van de Sociale Zekerheidswetgeving

Er is ruime ervaring en expertise aanwezig in primair werk en Bezwaar en Beroepszaken bij het UWV

Primaire UWV-beoordelingen

 • Ziektewetbeoordelingen
 • WAO, WAO AsB, Amberbeoordelingen
 • WIA, IVA beoordelingen
 • WAJONG beoordelingen
 • Deskundigenoordelen
 • Voorzieningen
 • Beoordelen van re-integratie inspanningen c.q. loonsancties
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank) keuringen
 • Arbeidsgehandicapten (voorheen REA) keuringen

Onderzoeken Bezwaar en Beroep

Heroverwegingen in bezwaar na primair oordeel in het kader van o.m. de ziektewet, WAO, WIA, WAJONG, re-integratie inspanningen(loonsancties) en voorzieningen. Het opstellen van beroepsrapportages, hoger beroepsrapportages en rapportages voor de Centrale Raad van Beroep.

Verzekeringsgeneeskundige expertises

Expertises Rechtbank

Dr. Groeneveld van Medicheck heeft ruime ervaring in het verrichten van verzekeringsgeneeskundige expertises in opdracht van de Rechtbank bij geschillen tussen cliënten en het UWV.

Expertises voor Verzekeraars en Instellingen

Medicheck verricht op aanvraag onafhankelijke expertises in het kader van WGA/IVA-zaken.
Tevens bestaat de mogelijkheid om letselschade-onderzoeken te laten verrichten conform AMA-5 of AMA-6 richtlijnen.