I. ALGEMEEN

Inspanningstesten worden bij MEDICHECK getoetst op betrouwbaarheid: dit wil zeggen dat wanneer een test onder dezelfde condities een aantal dagen later bij dezelfde kandidaat wordt herhaald er binnen bepaalde marges altijd eenzelfde testuitslag moet wordt verkregen. Hierbij wordt rekening gehouden met het sportfysiologisch principe dat eigenschappen als kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie, techniek en lenigheid nooit binnen enkele dagen sterk kunnen veranderen bij dezelfde kandidaat.

Voor de betrouwbaarheid en de veiligheid van de testen wordt bij MEDICHECK de grootste aandacht geschonken aan de volgende vier zaken:

1.De meetapparatuur: deze wordt regelmatig geijkt en zonodig bijgesteld.

2.Testomstandigheden: MEDICHECK streeft naar identieke testomstandigheden bij elke kandidaat en bij elke herhaling van de test. Vervolgtesten worden zover dit mogelijk is op dezelfde tijdstippen van de dag uitgevoerd met een zelfde testopstelling en in dezelfde of vergelijkbare testomgeving.

3.Testcondities voor kandidaat:

Algemeen

De gezondheidstoestand wordt vooraf gescreened met behulp van een vragenlijst: De Physical Activity Readiness Questionaire waarbij ondermeer het volgende aan de orde komt:

Algemene gezondheidstoestand en eventueel medicijngebruik:

Kandidaten mogen in principe niet aan inspanningstesten deelnemen bij:

 • zwangerschap
 • kortademigheid in rust
 • aanhoudend hoesten
 • opgezette enkels of - onderbenen (oedeem)
 • koorts een week voorafgaand aan de test
 • hartslagfrequentie in rust van meer dan 100 slagen per minuut


Specifieke testcondities:

 • kandidaat moet in normale doen zijn; b.v. niet na slechte nachtrust
 • 24 uur van te voren geen alcohol gebruiken
 • 3 uur voor de test niet overmatig drinken en eten
 • op de dag van de test geen zware maaltijden nemen
 • op de dag van de test niet trainen en de dag ervoor niet extreem trainen


4.Uitleg aan de kandidaat:

voordat de test plaatsvindt worden aan de kandidaat exact uitgelegd hoe hij of zij volgens het opgestelde protocol dient te handelen

II. SOORT INSPANNINGSTESTEN

MEDICHECK verricht fietsergometrisch inspanningsonderzoek waarbij met behulp van hartfrequentiemeting bij verschillende belastingniveaus het uithoudingsvermogen wordt vastgesteld.
Bij vervolgtesten kan dan op een zeer nauwkeurige wijze worden vastgesteld of er sprake is van een vooruitgang of achteruitgang van het uithoudingsvermogen.

fietsergonometrie

Testen in de sportaccomodatie:

MEDICHECK heeft tevens de beschikking over een sportaccommodatie voor het verrichten van gestandaardiseerde testen in de zaal zoals o.a. de Harvard steptest, diverse shuttle run testen, de vertical jumptest, de sit and reach test en de statische handknijpkrachttest.

sprongtest

III. DOELGROEPEN

De conditietesten en keuringen zijn bedoeld voor:

 • iedereen die zijn uithoudingsvermogen en zijn fysieke belastbaarheid wil kennen
 • specifiek bedrijfspersoneel zoals o.a politieagenten, brandweerlui en bewakingspersoneel
 • duursporters zoals o.a wielrenners, mountainbikers, hardlopers en triatleten
 • spelsporters zoals o.a voetballers, hockey-spelers en basketball-players
 • contactsporters zoals o.a boksers, judoka's en karateka's
 • krachtsporters
 • motorsporters
 • autorace-sporters