MEDICHECK geeft sportmedische adviezen, sportvoedingsadviezen en dieetadviezen en is specialist in advisering van vitamines en voedingssupplementen.

MEDICHECK verricht tevens een groot aantal sportkeuringen inclusief bloed -  en urineonderzoek. Daarbij worden tevens inspanningsonderzoeken en longfunctieonderzoeken verricht

SOORT KEURINGEN :

Uitgebreide KNWU licentie-keuringen (o.a. wielrennen en mountainbike)

Teamsportkeuringen

Krachtsportkeuringen

Contact-sportkeuringen (o.a. boksen en karate)

Duursportkeuringen (o.a. hardlopen en triathlon)

Keuringen voor autorace-licenties: nationaal en internationaal (MON,KNAF)

Keuringen voor karting-licenties

Motorsportkeuringen

Keuringen voor parachutespringen

MEDICHECK & KWALITEIT SPORTKEURINGEN

Professioneel werken voor betere onderzoeksresultaten

Alle keuringen, onderzoeken en inspanningstesten worden onder gestandaardiseerde omstandigheden uitgevoerd
Inspanningsonderzoeken en conditietesten worden volgens een vooraf opgesteld protocol uitgevoerd. Hierdoor kan bij een vervolgtest zeer nauwkeurig worden vastgesteld welke vooruitgang de kandidaat heeft geboekt.
Testen zijn in Standard Operating Procedures (SOP's) vastgelegd. Onderzoeken en testen worden uitgevoerd volgens de meest recente wetenschappelijke standaarden.

MEDICHECK volgt bij keuringen de procedures en richtlijnen van de verschillende organisaties.
De sportkeuringen vinden plaats volgens de richtlijnen van de erkende sportbonden en - sportorganisaties.
Er worden hierbij sportspecifieke basiskeuringen verricht. Afhankelijk van de sporttak kan de basiskeuring uitgebreid worden met sportspecifiek onderzoek.

MEDICHECK heeft regelmatig intercollegiaal overleg en verwijst kandidaten voor uitgebreid laboratoriumonderzoek uitsluitend naar GLP (Good Laboratory Practice) - of ISO gecertificeerde laboratoria.